Den Pædagogiske Behandlingsmetode

På Bregnehøj arbejdes der relationelt. Det vil sige at relationen kommer før metoden. Når et barn starter i dagbehandling, har det ofte en række oplevelser af afvisninger med sig fra tidligere børnehave- eller skoleforløb, eller af udskillelse fra andre sociale fællesskaber. Bregnehøj vægter det sociale fællesskab og den individuelle relation højt, ud fra en helhedstænkning om at et barns trivsel og udvikling afhænger af samspillet mellem de enkelte individer.

Fokuspunkter i behandlingen er således:

  • Den løsningsorienterede tilgang: Børn gør handler altid ud fra hvad der giver bedst mening i nuet. Er det ikke en hensigtsmæssig handling er det fordi barnet ikke har lært at handle anderledes. Alle børn kan lære nye færdigheder.
  • Den anerkendende tilgang: Der er altid en grund til at barnet handler som det gør. Nedgør aldrig barnet for dets handlinger, vis forståelse, og støt og vejled i nye handlemønstre.
  • Systemisk tænkning: Problemfyldt adfærd opstår aldrig alene, men i samspil med andre mennesker. For at finde sammenhæng og mening med det der sker, er det brugbart at være undersøgende på helheder og relationer, at tage ved lære af tidligere erfaringer, og at tale om, hvad der skal være anderledes fremover.