Kompetencecenter

Kompetencecentret er baseret på viden og erfaringer fra arbejde med børn i alderen 6 – 14 år i et socialpædagogisk undervisnings- og behandlingsmiljø.

Ressourcepersonerne har særlig viden om:

  • At integrere socialpædagogik og undervisning
  • At indgå i et tæt og udviklende samarbejde med forældre
  • At arbejde med løsningsfokuseret pædagogik
  • At styrke det enkelte barns motivation for at indgå i udviklende fællesskaber
  • Flerfamilieterapi (familieklasser/familiestue)
  • At samarbejde med både faglige og familiemæssige netværk

Ressourcepersonerne har erfaring med sparring/supervision til team, oplæg til større grupper. Kompetencecenteret er takstfinansieret, dvs. at ressourcepersonerne frikøbes fra deres primære opgaver af de skoler eller dagtilbud, som ønsker sparring eller udviklingsforløb.

Kontaktperson: Souschef Lars La Cour.