Formål

Formålet med visitation til dagbehandling er overordnet at forebygge anbringelse uden for hjemmet.

Behandlingsskolen er således en foranstaltning, der tilbyder hjælp og støtte indenfor det sociale og følelsesmæssige, såvel individuelt som familieorienteret. Derudover tilbydes eleverne hjælp til udvikling af skolefaglige kompetencer, i miljøterapeutisk funderede rammer.

Den overordnede målsætning er:

  • At barnet bringes i tilstrækkelig udvikling og trivsel til, på et tidspunkt, at kunne begå sig i almenområdet.
  • At barnet får mulighed for, gennem en tillidsfuld lærer-elevrelation, at sætte sig i position som elev og opnå indlæringsmæssige kompetencer, der muliggør et videre skoleforløb.
  • At barnet, via fællesskabet, udvikler tilstrækkelig evne til selvregulering og mentalisering, og derved får mulighed for at knytte bånd og danne venskaber.
  • At barnet opnår resiliens, og de kompetencer og ressourcer, der på sigt danner grundlag for at kunne mestre de udfordringer, det vil møde i voksenlivet.