Målgruppe

På Bregnehøj modtager vi normaltbegavede børn der:

 • beskrives som børn med alvorlige tilknytningsforstyrrelser og store sociale og emotionelle vanskeligheder
 • gennem en længere periode har været tilknyttet PPR-regi
 • med udgangspunkt i ”Børnelinealen” beskrives som truede og udsatte børn
 • ikke på tilstrækkelig tryghedsskabende måde har kunnet inkluderes indenfor almenmiljøet
 • er præget af højt angstniveau og lavt selvværd
 • har adfærdsmæssige og mentale tegn på reaktive tilknytningsforstyrrelser
 • udviser ringe eller manglende evne til selvregulering og mentalisering
 • er sårbare, følsomme og ofte traumatiserede i større eller mindre grad

og som familiemæssigt har forældre:

 • med stort behov for hjælp og støtte, til at hjælpe og støtte barnet
 • med behov for at videreudvikle egne kompetencer, både personligt og som forælder
 • der er villige til at samarbejde om barnets behov og udvikling, på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde