Værdigrundlag

Nærvær, respekt og anerkendelse

På Bregnehøj er døren altid åben. Der er friskbagte boller hver morgen og altid kaffe på kanden. Forældre er meget velkomne til at aflevere og hente deres børn, og mange går selv i køkkenet og forsyner sig. Vi ved at livet ikke altid er nemt, og at temperamentet kan løbe af med en i ny og næ. Derfor er det til tider nødvendig først at melde sin ankomst telefonisk. Men alle bliver mødt med respekt og forståelse, og mindst én medarbejder finder altid tid en til snak. Da alle familier er forskellige og alle ”kalder på” forskellige tiltag, skræddersyr vi handleplaner omkring det enkelte barn, således at alle 14 elever tilbydes forskellige former for behandlingstilbud.

Tryghed i troværdige, tillidsfulde relationer

Åbenhed er alt afgørende i arbejdet med mennesker. Derfor vægter vi højt at tale om det der er vigtigt, om det der fylder, og om det der står i vejen for trivsel og god udvikling. Samarbejde på kryds og tværs er et kodeord i mange henseender og vigtigst af alt er at børnene oplever forældre og skole i et konstruktivt samspil og god kommunikation.

Fællesskabets betydning.

Det er af stor betydning at føle sig accepteret og som en del af et fællesskab. Det er gennem fællesskaber at mennesket udvikler sig og danner sin identitet. Bregnehøj forventer deltagelse for børn og deres familier i flere forskellige sammenhænge, og tilrettelægger kontinuerligt rammerne til, at trygge sociale fællesskaber kan finde sted.

Systemisk tænkning

”Man kan ikke ikke-kommunikere”. ”Al adfærd er kommunikation”.

At have opmærksomhed på at børns adfærd er en invitation til nysgerrighed og undren, betragter vi som et vigtigt redskab til forståelse af børnenes udfordringer, og også som en værdi. Systemisk tænkning udelukker ”årsag/virkning”-effekten, og appellerer til at få øje på mønstre, der, hvis de er uhensigtsmæssige og hæmmende for sund udvikling, skal brydes. Gennem en lang årerække supervision med ekstern supervisor Søren Hertz, er det at se ”uanede muligheder” i arbejdet med børnene, blevet til en integreret del af vores arbejde.