Visioner

Personalet på Bregnehøj bestræber sig på at være under udvikling kontinuerligt, og også gerne på forkant med samfundsudviklingen og tidens tendenser. Vores teoretiske grundlag er under konstant udvikling: fra miljøterapeutisk, løsningorienteret og narrativ tænkning, til det aktuelt implementerende: neuroaffektiv udviklingspsykologi og mentalisering. I forhold til dokumentation af arbejdet, er vi i en proces af at implementere FIT (Feedback Informed Treatment), en metode der viser effekten af den indsats der finder sted, og som allerede er en integreret del af familieterapeutens arbejde.

Børn med tilknytnings forstyrrelser ”kalder på” på en helhedsorienteret indsats. På Bregnehøj inviterer vi hele familien med i udviklingsarbejdet, i den udstrækning forældrene magter at deltage. Samtidig har vi stort fokus på at gøre brug af alle ansattes kompetencer: lærere, pædagoger og familiebehandler arbejder tæt sammen, og alle faggrupper deltager så vidt muligt i alle mødesammenhænge og på alle kurser. Bregnehøjs betegnelse for dette kaldes ”Hjulet”, et hjul med tre eger, symboliserende de tre ligeværdige faggrupper. På sigt er det et ønske at få et tættere samarbejde med psykologer og rådgivere, som med deres ekspertise kan bidrage med yderligere eger til hjulet.

Vedrørende opkvalificering af personale. En lærer afslutter en Master i Specialpædagogik ved udgangen af skoleåret 15/16. I relationsarbejdet med børn med store tilknytningsvanskeligheder er det nødvendigt at tilegne sig viden og forståelse i forhold til den kompleksitet det systemisk funderede arbejde medfører i en omskiftelig samfundsudvikling, bl.a. indenfor det psykiatriske diagnose felt.