Lejrskole

Bregnehøj afholder årligt lejrskole, af en skole-uges varighed, fra mandag-fredag. De sidste 7-8 år har vi været på lejrskole i Danmark og besøgt alt fra Vendsyssel, over Sønderjylland til Lolland-Fal...

Omkostningerne vedr. lejrskolen er en del af Bregnehøjs budget. Eleverne har selv lommepenge med, og en stor madpakke til første dag.

Formålet med lejrskolen er at blive introduceret for natur, kultur og historiske oplevelser, samt at lære at indgå i et forpligtigende fællesskab med andre børn og voksne i nye og fremmede omgivelser.

På lejrskolen skal eleverne også indgå i faste rutiner vedr. madlavning, rengøring, oprydning m.m. Det forventes, at eleverne arbejder med dagbogsskrivning hver dag af ca. en times varighed.

Det er vores oplevelse at eleverne kommer hjem fra lejrskolen med en stærkere forståelse for sin egen rolle i fællesskabet, og den begejstring eleverne kommer hjem med, bruger vi fremadrettet i det socialpædagogiske arbejde i dagligdagen. Elevernes oplevelse af de voksne som betydningsfulde kommer til udtryk på lejrskolerne, og de tryghedsskabende relationer føles stærkere.

Lejrskolen er også et frirum, hvor der bliver leget, fjollet, grinet og hygget.