Personale i dagbehandlingen

Vi lægger vægt på at have få gennemgående voksne, som styrer børnenes skoledag.