Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er et element fra skole reformen, som falder fint i tråd med Bregnehøjs ønske om læringsprægede aktiviteter, der ligger udenfor de faste undervisningsfag.

Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter som både socialt, fysisk, koncentrations- og følelsesmæssigt appellerer til deltagelse i fællesskaber på tværs af de to undervisningsgrupper.

Eksempler:

Morgensamling

Alle børn og voksne samles hver morgen kl. 8.30-9.00 til morgensamling. Her har vi fokus på fælles beskeder og på dagsformen hos det enkelte barn. Ordet er frit og ofte bringer dette et emne på banen. Morgensamling slutter altid med en sang og et ”humør-barometer”.

Samarbejdsaktiviteter

På Bregnehøj er ”samarbejde” et meget anvendt begreb, vi ser nært relateret til fællesskabet og fællesskabets betydning. Konstruerede, planlagte samarbejdsaktiviteter, så som et puslespil der skal lægges af flere, fælles Lego-bygning o.lign., udfordrer eleverne i at vise hensyn, vente på tur, være hjælpsom og tage imod hjælp. Hvert år i september deltager vi i et stort samarbejdsarrangement "Sensommerdysten" med andre tilsvarende behandlingsskoler i Nordsjælland.

Rollespil-rundt-om-bordet

Denne type rollespil stimulerer ikke kun barnets fantasi, men barnet trænes i at være deltagende i en helt anden type fællesskab. I rollespils universet, er det afgørende for oplevelsen, at deltagerne gennem ca. 45-50 minutter kan holde fokus, koncentrere sig, overskue handlingen, og tænke og formulere sig fantasifuldt i en kontinuerligt udviklende fortælle-proces. Det styrker blandt mange evner, evnen for indlevelse og empati.

Børnegruppe og ”Sunshine Circle”-inspireret aktiviteter

Børnegruppen er et tilbud til de yngste af børnene. I gruppen kan man få talt om de ting der er svære, og om det der gør en glad og trist. Her kan børnene drage nytte af hinandens erfaringer og støtte hinanden i en voksenstyret proces, hvor alle følelser er tilladte og intet er tabu.

Gruppeprocessen bidrager til at fremme tilliden og relationerne børnene imellem og er med til at udvikle børnenes mentaliseringsevne.  

Sunshine circles, er også en del af børnegruppen og er strukturerede og interaktive lege. Disse lege har til formål at styrke børnenes følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder. Legene kan f.eks. være imiteringslege, hvor børnene skal efterligne den voksnes bevægelser, mimik og lyde i et bestemt mønster. En leg kan også være at bytte pladser i en rundkreds kun via øjenkontakt, rytmiske klappelege, m.m. Legene bidrager oftest til megen smil og latter.

Link: http://www.theraplay.org/

Metoden er udviklet med henblik på at få børn til at føle sig som en del af et børnefællesskab. Undersøgelser viser at børn der har deltaget i disse fællesskaber/grupper oplever sig som mere kompetente sociale individer, får mere tro på sig selv, er mere modstandsdygtige og parate til at lære.

Metoden tager udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Link: http://neuroaffect.dk/

Krop og bevægelse

Fysisk aktivitet foregår hver dag, flere gange om dagen. ”Krop og bevægelse” strækker sig udover idræt og frikvarters aktiviteter, ved at være et særligt sammensat hold der finder steder i naturen og nærmiljøet i øvrigt, som appellerer til anderledes fysisk udfoldelse. Dette kræver udover den fysiske del, også at børnene kan være på hold med andre end dem de er i undervisningsgruppe med, og at de formår at finde tryghed i at begive sig ud til steder i det nærliggende område, hvor de ikke normalt færdes.